“Έχεις δεύτερη ευκαιρία”: Πρόγραμμα επανένταξης μετά τη φυλακή


Ένα καινοτόμο πρόγραμμα επανένταξης για περισσότερα από 140 άτομα, πρώην χρήστες και χρήστριες ουσιών που τελούν υπό κράτηση ή έχουν προσφάτως αποφυλακιστεί, υλοποιούν το ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ και η Odyssea με χρηματοδότηση του Ιδρύματος  Ι. Λάτση.

Το πρόγραμμα «Έχεις δεύτερη ευκαιρία» διάρκειας 12 μηνών θα προσφέρει θεραπευτική υποστήριξη, επαγγελματική κατάρτιση και υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18-55 ετών. Τα μέλη της ομάδα-στόχου βρίσκονται σε διαδικασία ψυχικής απεξάρτησης σε μονάδες του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, στο Κατάστημα  Κράτησης Κορυδαλλού I, στο Κατάστημα  Κράτησης Κορυδαλλού IΙ, στο  Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών, στο Κέντρο Αποφυλακισμένων και στο Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης της Αθήνας.

Η πρώτη φάση του προγράμματος αφορά την ενδυνάμωση μέσα στην φυλακή και αναμένεται να προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση στη μαγειρική, στην ξυλουργική, καθώς και βασικές ψηφιακές δεξιότητες σε 40 άτομα.

Στην δεύτερη φάση του προγράμματος, που θα υλοποιηθεί στην κοινότητα με στόχο την επανένταξη στην κοινωνία, 60 άτομα θα εκπαιδευτούν σε οριζόντιες δεξιότητες,  36 άτομα θα λάβουν επαγγελματική κατάρτιση σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Odyssea, ενώ όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση, με στόχο 40 τουλάχιστον άτομα να βρουν δουλειά.

Στην ομάδα-στόχο θα συμμετάσχουν και μέλη άλλων ευάλωτων ομάδων που ενδιαφέρονται για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Odyssea, όπως άνεργοι/ες, μετανάστες/τριες, πρόσφυγες/ισσες. Θα παρακολουθήσουν από κοινού τα εκπαιδευτικά προγράμματα στην κοινότητα και θα μετάσχουν στις διαδικασίες προώθησης στην απασχόληση.

Το ποσοστό των γυναικών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα είναι κατ’ ελάχιστον 40%.

Η καινοτόμος διάσταση του προγράμματος έγκειται στον συνδυασμό δράσεων εντός και εκτός σωφρονιστικού συστήματος, ο οποίος δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επανένταξης, συνδυαζόμενο με τις αμιγώς θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Η μακρόχρονη εξειδικευμένη εμπειρία του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ αποτελεί εχέγγυο της αποτελεσματικότητας της συνέργειας καθώς και τον βασικό άξονα στον οποίο στηρίζεται η καινοτομία του εγχειρήματος. Ο συνδυασμός θεραπευτικής στήριξης, συμβουλευτικής δεξιοτήτων και επαγγελματικής κατάρτισης, αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα της συνύπαρξης του στίγματος της φυλάκισης, της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες και της ανάγκης για κοινωνική επανένταξη.

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ και Odyssea έχουν ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν στη δράση «Θεραπεία μέσω δημιουργίας».

Λίγα λόγια για την Odyssea

Η Odyssea είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υποστηρίζει χωρίς διακρίσεις ευάλωτους νέους ηλικίας 18-34 ετών που δεν έχουν εκπαίδευση, απασχόληση ή κατάρτιση (NEETS), ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα, καθώς και πρόσφυγες/ισεες, και μετανάστες/τριες, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης στην κοινωνία.  Παρέχει εξατομικευμένη επαγγελματική κατάρτιση, σε συνδυασμό με υπηρεσίες απασχολησιμότητας, που διασυνδέουν τους νέους με τον κόσμο της εργασίας και τους ενδυναμώνουν, ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Λίγα λόγια για το ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Το ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψυχικής απεξάρτησης που δραστηριοποιείται εντός και εκτός σωφρονιστικού συστήματος, προκειμένου να υποστηρίξει τα υπό θεραπεία μέλη του να συνειδητοποιήσουν τους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκαν στη χρήση και να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους στην κοινωνία ως ενεργοί πολίτες. Τελικοί στόχοι της απεξάρτησης είναι η οικονομική, εργασιακή, κοινωνική και διαπροσωπική ένταξη στον κοινωνικό ιστό.

 

Δείτε ένα βίντεο για τη συνεργασία ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ και Odyssea: