Δύο νέες μονάδες στο ΚΕΘΕΑ με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»


Πολύτιμος αρωγός στο έργο του  ΚΕΘΕΑ είναι το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», συμβάλλοντας καθοριστικά στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στις αναδυόμενες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Tο Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» προσφέρει τη βοήθειά του σε μια στιγμή που οι πόροι για την κοινωνική φροντίδα μειώνονται δραστικά, παρά τα εντεινόμενα προβλήματα όσων την έχουν ανάγκη.  Χάρη στην πρόσφατη δωρεά του Ιδρύματος, το ΚΕΘΕΑ θα μπορέσει να προχωρήσει στη δημιουργία  δύο νέων κινητών μονάδων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίες έχουν στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτογενούς φροντίδας αλλά και την κοινωνική επανένταξη των εξαρτημένων που βρίσκονται στο δρόμο.

Η στήριξη προς το ΚΕΘΕΑ εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» για την ενίσχυση κοινωνικών ομάδων οι οποίες σήμερα έχουν περισσότερο από ποτέ ανάγκη από βοήθεια, μέσα από την υποστήριξη οργανισμών και προγραμμάτων που σχετίζονται με την κοινωνική πρόνοια.

Την περίοδο αυτή όλο και περισσότεροι εξαρτημένοι είναι άστεγοι ή διαβιούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καταφεύγουν σε οικονομικότερες άλλα πιο επικίνδυνες ουσίες και τρόπους χρήσης, έχουν αυξημένες ανάγκες περίθαλψης και φροντίδας αλλά περιορισμένη έως ανύπαρκτη πρόσβαση σε υπηρεσίες. Τη χειροτέρευση της σωματικής υγείας των εξαρτημένων καταδεικνύουν η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων μόλυνσης από το HIV/AIDS και την ηπατίτιδα.

Με τη δημιουργία των δύο νέων  κινητών μονάδων, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών του, την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προγραμμάτων παρέμβασης σε κρίση, καθώς και τη συστηματική δικτύωση και συνεργασία με άλλους φορείς, το ΚΕΘΕΑ θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στους χρήστες που βρίσκονται στο δρόμο μεγάλος εύρος υπηρεσιών:  από την επιτόπια πρωτοβάθμια περίθαλψη και την κάλυψη άμεσων αναγκών επιβίωσης μέχρι τη βραχεία φιλοξενία σε ειδικά διαμορφωμένους ξενώνες, και από τη διασύνδεση με υπηρεσίας υγείας και κοινωνικής φροντίδα μέχρι την πλήρη απεξάρτηση και κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση.

Χάρη στην οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» πραγματοποιείται επίσης η ανακατασκευή κτηρίου του ΚΕΘΕΑ στο κέντρο την Αθήνας για τη στέγαση ενός Ειδικού Κέντρου Άμεσης Πρόσβασης που θα έχει στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων χρήσης, παραβατικότητας και κοινωνικού αποκλεισμού στην ευρύτερη περιοχή.