Δράσεις του Κέντρου Γειτονιάς στον Άγιο Παντελεήμονα


Το διαπολιτισμικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ MOSAIC στο πλαίσιο του Κέντρου Γειτονιάς που έχει δημιουργήσει στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα για νέους 16-30 χρονών συνεχίζει την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων. Οι δράσει αυτές αφορούν σε μαθήματα ελληνικών για αρχάριους και προχωρημένους (οι εγγραφές γίνονται σε όλη την διάρκεια του χρόνου), αλλά και βραχύχρονα βιωματικά σεμινάρια ενδυνάμωσης γύρω από θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων, ξενοφοβίας, ρατσισμού και κοινωνικών προκαταλήψεων.

Τα σεμινάρια αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν και κατόπιν συνεννόησης με κοινότητες μεταναστών ή προσφύγων, εκπαιδευτικές κοινότητες, ομάδες γονέων και  συλλογικότητες νέων σε χώρους που αυτές διαθέτουν, ενώ προσαρμόζονται στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες, πολιτισμικές και άλλες κάθε ομάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΚΕΘΕΑ MOSAIC (Μαγνησίας 28 & Ζολιώτη 2, τηλ. 210 8256944, 210 8257164, 210 8256237, info@kethea-mosaic.gr)