Δράσεις πρόληψης στα σχολεία της Αττικής


Το Δίκτυο Υπηρεσιών  Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ πραγματοποιεί για την εκπαιδευτική χρονιά 2015–2016 δράσεις πρόληψης στα σχολεία της Αττικής. Οι δράσεις εντάσσονται σε πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας στο μαθητικό πληθυσμό δημοτικών και γυμνασίων σχολείων. Η υλοποίηση του προγράμματος από το ΚΕΘΕΑ εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δικτύου Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης με το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη για την Κοινωνική Πολιτική.