Δράσεις ενημέρωσης των μελλοντικών γιατρών για τις εξαρτήσεις


Τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής σχετικά με τα ζητήματα της χρήσης ουσιών θα ενημερώσει το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΚΕΘΕΑ με τη HelMSIC. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα έχουν την ευκαιρία να διατυπώσουν τα ερωτήματά τους και να ενημερωθούν σχετικά με την αντιμετώπιση και την πρόληψη της εξάρτησης, τον ρόλο της οικογένειας, τις υπηρεσίες θεραπείας.

Το ενημερωτικό σεμινάριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ θα πραγματοποιηθεί στις 6/3,  17:00 – 20:00 και στις 7/3 10:00 – 13:00 στο Συμβουλευτικό Κέντρο της Αλεξανδρούπολης, Τούντζα 100. Η εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψή τους στη μονάδα του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ με στόχο τη γνωριμία τους με τα μέλη του θεραπευτικού προγράμματος.