Διοίκηση και τον Κοινωνικό Σχεδιασμό στον Τομέα της Αντιμετώπισης της Τοξικοεξάρτησης


9ος κύκλος Μεταπτυχιακής επιμόρφωσης στη Διοίκηση και τον Κοινωνικό Σχεδιασμό στον Τομέα της Αντιμετώπισης της Τοξικοεξάρτησης, που διοργανώνει το ΚΕΘΕΑ  σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και το Πανεπιστήμιο Καλιφόρνια.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012.

Αναλυτικές πληροφορίες
Αίτηση για προσωπικό ΚΕΘΕΑ
Αίτηση για ενδιαφερομενους εκτός ΚΕΘΕΑ