Διοίκηση και κοινωνικός σχεδιασμός στον τομέα της αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης


Το ΚΕΘΕΑ με δεδομένη την τρέχουσα οικονομική κρίση και με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής στο πρόγραμμα μεταπτυχιακής επιμόρφωσης το οποίο διοργανώνει σε συνεργασία με τον Τομέα Κοινωνιολογίας της ΕΣΔΥ και το University of California, San Diego με θέμα:

Διοίκηση και Κοινωνικός Σχεδιασμός στον τομέα της αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης

Α. Μειώνει κατά 40% τα δίδακτρα του προγράμματος και
Β. Αυξάνει από 20 σε 30 τις θέσεις (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) για στελέχη άλλων φορέων.

Νέα ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 10 Ιουλίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ.

Αίτηση συμμετοχής