29.06.2020 | Προμήθειες

Δημόσιος Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου στον Βόλο


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στο Βόλο, για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, εμβαδού από 120 τ.μ. έως 160 τ.μ. με ανώτατο αιτούμενο ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των Χιλίων τετρακοσίων δεκαεννέα ευρώ και δεκαέξι λεπτών 1419,16 € (συμπεριλαμβανομένων επιβαρύνσεων) για (2) έτη.

Η παρούσα δαπάνη  χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου  2019ΕΠ00610070  της ΣΑ ΕΠ0061 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020» Περιφέρειας Θεσσαλίας, της πράξης «Επιχορήγηση ΚΕΘΕΑ για τη λειτουργία Δομής Έγκαιρης Παρέμβασης και φιλοξενίας για έφηβους και νεαρούς ενήλικες με εξαρτητική /αντικοινωνική συμπεριφορά και τις οικογένειές τους, Περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα το Βόλο», με κωδικό ΟΠΣ 5044962, με Α.Π. 4965/24/12/2019 ένταξης της Πράξης.

Δείτε την αναλυτική διακήρυξη: