02.08.2019 | Προμήθειες

Δημόσιος Ανοιχτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για μίσθωση ακινήτου στο Ναύπλιο


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό  Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου Ναύπλιο Αργολίδος, για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του Πολυδύναμου Κέντρου  του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ , εμβαδού από 120 τ.μ. έως 250 τ.μ. , με ανώτατο αιτούμενο ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των  1.200 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων επιβαρύνσεων) για  τρία έτη.

 1. Η παρούσα δαπάνη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2019ΕΠ02610023) , με αριθμ. πρωτ. 1850/16/05/2019 ένταξης της Πράξης «Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Πελοποννήσου με έδρα το Ναύπλιο και κωδικό ΟΠΣ 5041684 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».

 CPV: 70130000-1

 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: ΑΔΑ: 78Z5OP9Y-64Φ

 Το ακίνητο θα πρέπει:

 1. Να είναι εμβαδού χώρων κύριας χρήσης από 120 τ.μ. έως 250 τ.μ, μη συμπεριλαμβανομένων χώρων βοηθητικής κυκλοφορίας, αποθηκευτικών και χώρων εκτόνωσης.

 

 1. Να βρίσκεται κοντά στον ιστό της πόλης του Ναυπλίου και να είναι εύκολα προσβάσιμο.

 

 1. Να βρίσκεται κοντά σε κύριους συγκοινωνιακούς άξονες και σε σημείο που να εξυπηρετείται από δημόσια συγκοινωνιακά μέσα.

 

 1. Να είναι αυτόνομος και ανεξάρτητος χώρος ή να αποτελείται από μια ή περισσότερες όμορες  οριζόντιες   ιδιοκτησίες, οι οποίες από κοινού να πληρούν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

 

 1. Να διαθέτει τουλάχιστον:

 

 1. Δύο αίθουσες για γραφεία προσωπικού
 2. Ένα χώρο υποδοχής
 • Χώρο ομάδων
 1. Ένα κουζινάκι προσωπικού
 2. Δύο WC AMEA, το ένα τουλάχιστον να είναι κατάλληλο για ΑΜΕΑ.
 3. Δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΜΕΑ βάσει Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες”,2. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” και Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ, 3. ΦΕΚ Β΄18 /15.01.2002 : αποφ. Αρ. 52487/15.01.2002, ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα κτήρια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 12η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ, Βαρβάκη 4 στον Ναύπλιο, και σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους της Διακήρυξης που είναι αναρτημένο στο site www.kethea.gr.

Η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί  σε μία ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας της Αττικής (ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ)  καθώς και σε μια τοπική  εφημερίδα.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τo Λογιστήριο του  ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ, στο τηλέφωνο 27210-87356 και ώρες 09:00 πμ Έως 03:00 μ.μ., ή με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ στο Τμήμα Προμηθειών και στα τηλέφωνα 210-9241993-6, fax: 210-9241986 και ώρες 9:00π.μ έως 3:00 μ.μ, Σορβόλου 24, Μέτς, ΤΚ.11636, Αθήνα.