04.10.2021 | Προμήθειες

Δημόσιος ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου στην Καλαμάτα Μεσσηνίας


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό  Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ, εμβαδού από 210 τ.μ. έως 300 τ.μ. , με ανώτατο αιτούμενο ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των  2.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων επιβαρύνσεων) για  τρία έτη.

Η δαπάνη βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ για τα έτη 2022, 2023 και 2024.

CPV: 70130000-1

Απόφαση Πολυετούς  Υποχρέωσης: ΑΔΑ: 6ΦΦΣΟΡ9Υ-ΥΙ8

Το ακίνητο θα πρέπει:

1.         Να είναι εμβαδού χώρων κύριας χρήσης από 210 τ.μ. έως 300 τ.μ, μη συμπεριλαμβανομένων χώρων βοηθητικής κυκλοφορίας, αποθηκευτικών και χώρων εκτόνωσης.

2.         Να βρίσκεται στον ιστό της πόλης της Καλαμάτας και να είναι εύκολα προσβάσιμο.

3.         Να βρίσκεται κοντά σε κύριους συγκοινωνιακούς άξονες και σε σημείο που να εξυπηρετείται από δημόσια συγκοινωνιακά μέσα.

4.         Να είναι αυτόνομος και ανεξάρτητος χώρος ή να αποτελείται από μια ή περισσότερες όμορες  οριζόντιες  ιδιοκτησίες, οι οποίες από κοινού να πληρούν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

5.         Να διαθέτει τουλάχιστον:

i.             Δύο γραφεία προσωπικού

ii.            Χώρο υποδοχής – ομάδων

iii.          Κουζινάκι προσωπικού

iv.           Ξενώνα προσωρινής διαμονής με τρία υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα οικιακού τύπου και δύο λουτρά.

v.            Ένα τουλάχιστον WC ΑΜΕΑ.

vi.           Δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΜΕΑ βάσει Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες      και  του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες”,2. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” και Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ, 3. ΦΕΚ Β΄18 /15.01.2002 : αποφ. Αρ. 52487/15.01.2002, ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα κτήρια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 5η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ, Κολοκοτρώνη 1 στην Καλαμάτα, και σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους της Διακήρυξης που είναι αναρτημένο στο site www.kethea.gr.

Η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας της Αττικής (Εφημερίδα Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών) καθώς και σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Καλαμάτας)

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τo Λογιστήριο του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ, στο τηλέφωνο 27210-87356 και ώρες 09:00 πμ Έως 03:00 μ.μ., ή με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ στο Τμήμα Προμηθειών και στα τηλέφωνα 210-9241993-6, fax: 210-9241986 και ώρες 9:00π.μ έως 3:00 μ.μ, Σορβόλου 24, Μέτς, ΤΚ.11636, Αθήνα.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: