12.11.2021 | Προμήθειες

Δημόσιος Ανοιχτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για μίσθωση ακινήτου στα Τρίκαλα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στα Τρίκαλα για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, με ανώτατο αιτούμενο ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των πεντακοσίων δέκα οκτώ ευρώ (518,00€) συμπεριλαμβανομένων επιβαρύνσεων (χαρτόσημο 3,6 %) για τρία (3) έτη.
1. Η παρούσα δαπάνη χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ.
CPV: 70130000-1

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΔΑ: 63ΛΩΟΡ9Υ-ΠΤΠ
Το ακίνητο θα πρέπει να είναι ισόγειος χώρος, αυτόνομος και ανεξάρτητος, στο ευρύτερο κέντρο της πόλης των Τρικάλων και εύκολα προσβάσιμος. Αποδεκτοί χώροι: κατάστημα ή μονοκατοικία (όχι διαμέρισμα).
Η επιφάνεια των κύριων χώρων χρήσης να είναι συνολικού εμβαδού 130 έως 180 τετραγωνικά μέτρα, μη συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών χώρων.
Επιθυμητό να διαθέτει αύλιο περιβάλλοντα χώρο και μια θέση parking.

Να διαθέτει τουλάχιστον:

1. Χώρο υποδοχής – γραμματείας, άμεσα προσβάσιμο από την κεντρική είσοδο.
2. Ενιαίο χώρο ομαδικών συναντήσεων 28 m2 τουλάχιστον.
3. Αίθουσα ατομικών συναντήσεων 14 m2 τουλάχιστον.
4. Χώρο γραφείου 16 m2 τουλάχιστον.
5. Μια κουζίνα με μικρό χώρο εστίασης.
6. Ένα τουλάχιστον WC, προσβάσιμο σε ΑμΕΑ.
7. Δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΜΕΑ βάσει 1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες”, 2. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” και Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ, 3. ΦΕΚ Β΄18 /15.01.2002 : αποφ. Αρ. 52487/15.01.2002, ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα κτήρια.
8. Κεντρική θέρμανση σε όλους τους χώρους, κλιματισμό στους κύριους χώρους εργασίας και ζεστό νερό χρήσης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ – 2ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης 41500 ΛΑΡΙΣΑ την 03/12/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., με ώρα ενάρξεως αποδοχής προσφορών ενώπιον της Επιτροπής την 09:00 π.μ. και ώρα λήξεως προθεσμίας αποδοχής προσφορών την 12:00 μ. και όχι πέρα από αυτήν την καθοριζόμενη ημέρα και ώρα, από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή από νόμιμους αντιπροσώπους τους διοριζομένους δι’ απλής εξουσιοδοτήσεως σε κλειστό φάκελο, ή ταχυδρομικά, στο πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στα γραφεία του στο 2ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης, 41500, ΛΑΡΙΣΑ και σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους της Διακήρυξης που είναι αναρτημένο στο site www.kethea.gr.

Η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας της Αττικής την «ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» καθώς και σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα των Τρικάλων «Η ΕΡΕΥΝΑ».

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, στα τηλέφωνα 2410 251839 και 2410 251853 και ώρες 9:00 έως 14:00, ή με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ στο Τμήμα Προμηθειών και στα τηλέφωνα 210 9241993-6, fax: 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 15:00, Σορβόλου 24, Μετς, Τ.Κ.: 11636, Αθήνα.