19.10.2012 | Προμήθειες

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη των Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων»


To Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) ανακοινώνει την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης επί των Τευχών Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη των Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων» , Υποέργο 1 της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΩΝ ΨΥΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣ/ΚΗ» με κωδικό ΟΠΣ  375946.

Περίοδος διαβούλευσης  από 19-10-2012  έως  26-10-2012

Κατεβάστε το τεύχος  εδώ

Τα σχόλια επί της διαβούλευσης πρέπει  να κατατεθούν εδώ

Αποστολή  e-mail: admin@kethea.gr

Αθήνα   19-10-1-2012

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κωνσταντίνου Φραντζέσκα