19.10.2012 | Προμήθειες

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια»


To Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) ανακοινώνει την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης επί των Τευχών Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο «Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια», Υποέργο 2 της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΩΝ ΨΥΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ »με κωδικό ΟΠΣ  375963,

Περίοδος διαβούλευσης   από 19-10-2012  έως  26-10-2012

Κατεβάστε το τεύχος  εδώ

Τα σχόλια επί της διαβούλευσης πρέπει  να κατατεθούν  εδώ

Αποστολή e-mail: admin@kethea.gr

 

 

Αθήνα   19-10-1-2012

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κωνσταντίνου Φραντζέσκα