Με τη δική σας ψήφο, μπορούμε καλύτερα!


Στο πλαίσιο της πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Global Sustain, στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, προσφέρει ποσοστό των κερδών της για τη χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). Στην ψηφοφορία συμμετέχει και το ΚΕΘΕΑ, με το “Πρόγραμμα Ανταλλαγής Συριγγών και Σίτισης του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ”. Κάθε επισκέπτης μπορεί να συμμετάσχει μόνο μια φορά και πρέπει υποχρεωτικά να ψηφίσει τουλάχιστον δύο (2) ΜΚΟ. Η λήξη της ψηφοφορίας είναι στις 9 Δεκεμβρίου 2016 και μπορείτε να ψηφίσετε μέσω των παρακάτω links:

(μέσω desktop – επιλέξτε να μπείτε από Google Chrome): https://www.facebook.com/GlobalSustain/app/328997750532910/

(μέσω κινητού ή tablet): http://polls.globalsustain.org/index.php?pi=13&di=112042&error=noemail