Διεθνής πιστοποίηση ΙC&RC για στελέχη θεραπείας και πρόληψης της τοξικοεξάρτησης


Αν είστε στελέχη πρόληψης και θεραπείας των εξαρτήσεων, μπορείτε να αποκτήσετε στην Ελλάδα διεθνή επαγγελματική πιστοποίηση, μέσω του IC&RC (International Certification & Reciprocity Consortium).

Τι είναι το IC&RC

To ΙC&RC είναι διεθνώς αναγνωρισμένο όργανο που προωθεί ένα ενιαίο, διεθνές σύστημα πιστοποίησης στελεχών θεραπείας και πρόληψης της τοξικοεξάρτησης.

Τα τελευταία 40 χρόνια έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 45.000 στελέχη, προερχόμενα από χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. Στην Ελλάδα συνεργάζεται από το 2002 με το ΚΕΘΕΑ, με πρωτοβουλία του οποίου έχει Συσταθεί η Επιστημονική Επιτροπή για την Πιστοποίηση Συμβούλων Τοξικοεξάρτησης και Πρόληψης σε Ελλάδα, Μάλτα, Κύπρο και Βουλγαρία. Οι πιστοποιήσεις μέσω του IC&RC αναγνωρίζονται σε όλες τις χώρες όπου αυτό δραστηριοποιείται.

Γιατί είναι σημαντική η πιστοποίηση

Η ποιοτική φροντίδα στον τομέα των εξαρτήσεων απαιτεί ικανά, καλά εκπαιδευμένα και με υψηλές δεξιότητες στελέχη. Η διεθνής πιστοποίηση συμβούλων τοξικοεξάρτησης και ειδικών στην πρόληψη μέσω του IC&RC:

  • Ενισχύει την καταλληλόλητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, προωθώντας ερευνητικά τεκμηριωμένες προδιαγραφές και πρότυπα θεραπείας και πρόληψης.
  • Συμβάλλει στο να ευθυγραμμίζεται η επαγγελματική πρακτική με τις συνεχείς και ταχείες εξελίξεις στον τομέα θεραπείας και πρόληψης.
  • Προάγει τη δέσμευση των στελεχών σε έναν ισχυρό κώδικα επαγγελματικής ηθικής δεοντολογίας που προστατεύει τα δικαιώματα όσων λαμβάνουν υπηρεσίες.
  • Βοηθάει τις/τους επαγγελματίες να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και να παραμένουν ενήμερες/οι για τις νέες τάσεις στον τομέα τους.
  • Προσφέρει στις/στους επαγγελματίες σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε διεθνές επίπεδο.

Πώς γίνεται η πιστοποίηση

Η πιστοποίηση βασίζεται σε γραπτές computer based εξετάσεις πολλαπλών επιλογών, οι οποίες πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα. Για τη διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής, της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των εξετάσεων το IC&RC συνεργάζεται με τo εξεταστικό κέντρο PROMETRIC.

Οι εξετάσεις γίνονται στις εγκαταστάσεις της PROMETRIC σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησής τους και εξ αποστάσεως.  Τα γραπτά διορθώνονται ηλεκτρονικά και αποστέλλονται από το IC&RC στην τοπική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία και τα προωθεί στους/στις υποψηφίους.

Η εξέταση IC&RC είναι μια δοκιμασία 150 ερωτήσεων σε πέντε τομείς απόδοσης. Οι ερωτήσεις της εξέτασης έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να αξιολογούν τις γνώσεις των υποψηφίων καθώς και τη δυνατότητά τους να αξιολογούν συνήθη περιστατικά συμβουλευτικής και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες αρχές θεραπείας. Οι υποψήφιοι/ες καλούνται, με βάση τις γνώσεις, την πείρα τους και την ανάλυση της ερώτησης, να αναγνωρίσουν την καλύτερη επιλογή. Ο χρόνος που προβλέπεται για την ολοκλήρωση της εξέτασης είναι τρεισήμισι ώρες.

Οι πέντε τομείς είναι οι ακόλουθοι:

ΤΟΜΕΑΣ      #ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  %ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

Α.Αξιολόγηση 31  21%
Β.Συμβουλευτική 56  37%
Γ.Διαχείριση περίπτωσης 22  15%
Δ. Εκπαίδευση 17  11%
Ε.Επαγγελματική υπευθυνότητα 24  16%

Η επιτυχία στις εξετάσεις προϋποθέτει σωστές απαντήσεις στα 2/3 των ερωτήσεων.

Το κόστος της εξέτασης ανέρχεται στα 150€.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν περάσει τις εξετάσεις, έχει το δικαίωμα να εξεταστεί μετά από 3 μήνες, καταθέτοντας εκ νέου τα σχετικά εξέταστρα.

Επισκεφθείτε το site του IC&RC

Επικοινωνήστε με τον Τομέα Εκπαίδευσης του ΚΕΘΕΑ για πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις πιστοποίησης στην Ελλάδα και Κύπρο: icrc@kethea.gr

 ⇨ Κάντε εδώ την αίτηση συμμετοχής ενδιαφέροντος για τις εξετάσεις πιστοποίησης IC&RC

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: