Διεθνής διάκριση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ-ΗelMSIC


Το βραβείο Rex Crossley απέσπασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα LSD (Learning Strategies about Drugs) που έχουν σχεδιάσει και υλοποιούν από κοινού το ΚΕΘΕΑ και η ΗelMSIC για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση φοιτητών Ιατρικής στις εξαρτήσεις.

Τα βραβείο απονεμήθηκε από τη Γενική Συνέλευση της διεθνούς ομοσπονδίας φοιτητών ιατρικής (IFMSA) στην Ταιβάν τον Αύγουστο. To βραβευμένο πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ και της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Ανταλλαγών φοιτητών Ιατρικής-ΗelMSIC πραγματοποιείται τα τελευταία τρία χρόνια με μεγάλη επιτυχία σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας όπου λειτουργούν Ιατρικές Σχολές.

Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 300 μελλοντικοί γιατροί έχουν λάβει μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα LSD, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους γύρω από το σύνθετο και πολυπαραγοντικό φαινόμενο της εξάρτησης, καθώς και τον αποτελεσματικό τρόπο προσέγγισης εξαρτημένων ατόμων κατά την επαγγελματική πρακτική. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει εισηγήσεις, βιωματικές ασκήσεις, διαδραστικές διαδικασίες μάθησης και μεθόδους ομοταγούς εκπαίδευσης (Peer Education) από εκπαιδευτές του ΚΕΘΕΑ και της HelMSIC.

Τα διεθνή βραβεία Rex Crossley απονέμονται 2 φορές το χρόνο σε προγράμματα και πρωτοβουλίες από όλο τον κόσμο με στόχο την επιβράβευση αλλά και την αναγνώριση νέων ιδεών.