Διεθνείς εξετάσεις για την πιστοποίηση συμβούλων τοξικοεξάρτησης


Η Επιστημονική Επιτροπή Συμβούλων Τοξικοεξάρτησης IC&RC για την Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Βουλγαρία (CBBCMB) ανακοινώνει τη διοργάνωση εξετάσεων πιστοποίησης για  συμβούλους τοξικοεξάρτησης (Alcohol & Drug Counselor) στις 8 ή/και 9 Ιουνίου 2012.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, οι εξετάσεις θα διενεργηθούν ταυτόχρονα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και την Κύπρο. Το κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις είναι €60.

Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα. Ωστόσο, για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, θα υπάρχει σχετική μετάφραση. Πληροφορίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης θα βρείτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο για το IC&RC και στον Οδηγό Υποψηφίων Συμβούλων Τοξιοκοεξάρτησης. Εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής και να τη στείλετε μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την απόδειξη πληρωμής στη διεύθυνση: IC&RC, Σορβόλου 24, 11636 Αθήνα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 6 Απριλίου 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του CBGCMB στο email: ICRC@kethea.gr