Διεθνείς Εξετάσεις για την Πιστοποίηση Συμβούλων Τοξικοεξάρτησης


Alcohol & Drug Counselor (ADC)

Η Επιστημονική Επιτροπή Συμβούλων Τοξικοεξάρτησης IC&RC για την Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Βουλγαρία διοργανώνει εξετάσεις πιστοποίησης για τους Συμβούλους Τοξικοεξάρτησης (Alcohol & Drug Counselor) στις 7 Δεκεμβρίου 2012.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα. Σε περίπτωση ύπαρξης σημαντικού αριθμού υποψηφίων από περιοχές εκτός Αττικής θα διερευνηθεί η δυνατότητα διεξαγωγής των εξετάσεων και σε άλλες πόλεις. Το κόστος για τη συμμετοχή ανέρχεται στα €60.

Πληροφορίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης θα βρείτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο για το IC&RC και στον Οδηγό Υποψηφίων. Εφόσον πληρείτε τις προϋποθέσεις, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής και να την στείλετε μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την απόδειξη πληρωμής στη διεύθυνση: IC&RC, Σορβόλου 24, 11636 Αθήνα. Όσοι συμμετείχαν στις εξετάσεις του Ιουνίου και επιθυμούν να επανεξεταστούν δεν χρειάζεται να υποβάλλουν εκ νέου τα δικαιολογητικά τους. Ωστόσο θα πρέπει να καταβάλλουν το κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις κανονικά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία στο email: ICRC@kethea.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012.

Οδηγός για τους υποψήφιους
Αίτηση συμμετοχής