16.06.2016 | Προμήθειες

Διευκρίνιση επί του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης


ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : KY/2016/627/07.06.2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»  (49.398,38€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του Αναδόχου)

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  του ανωτέρω Πρόχειρου Διαγωνισμού 
1. Στο είδος το οποίο αναφέρεται ως « σελοτειπ διαφανές περίπου 12cm+8cm) εκ παραδρομής έχει αναγραφεί λάθος. Η σωστή διατύπωση είναι «σελοτειπ διαφανές περίπου 12mm χ 33m »
2. Στο είδος το οποίο αναφέρεται ως «Λάστιχα λεπτά (….)» και συγκεκριμένα  στις ομάδες ΣΤ’ & Ζ’ εκ παραδρομής έχει αναγραφεί λάθος και η σωστή διατύπωση είναι «Λάστιχα λεπτά σε συσκευασία 500gr»