20.10.2015 | Προμήθειες

Διευκρίνιση–διόρθωση επί των όρων συμμετοχής στην έρευνα αγοράς για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών για το ΚΕΘΕΑ


Σε συνέχεια της από 3762/16.10.15 Έρευνας Αγοράς για την «προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών για τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ για ένα έτος» θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι η Έρευνα Αγορά αναφέρεται σε γνήσια αναλώσιμα εκτυπωτών και όχι σε ανακατασκευασμένα.