12.07.2016 | Προμήθειες

Διευκρινίσεις


ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : KY/2016/730/30.06.2016 A’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»  (43.652,05€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και των πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του Αναδόχου)

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  του ανωτέρω A’ Eπαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού και για όλες τις ομάδες

1.            Στο είδος το οποίο αναφέρεται ως « Λογιστικό σημείωμα τριπλότυπο» εκ παραδρομής έχει αναγραφεί λάθος. Η σωστή διατύπωση είναι «Λογιστικό σημείωμα διπλότυπο ».

2.            Τα είδη με περιγραφή «σελοτειπ διαφανές (περίπου 12 mm x 33μ)» και «Κολλητική ταινία 12mmχ33m διάφανη» αναφέρονται στο ίδιο είδος και οι ποσότητες θα αθροιστούν.

3.            Τα είδη με περιγραφή «Κουτί αρχείου (box) σκληρό με λάστιχο και ράχη 12εκατ

 Διάφορα χρώματά πλαστικό» και «Κουτί αρχείου (box) σκληρό με λάστιχο και

 ράχη 12εκατ. Διάφορα χρώματά χάρτινο» αναφέρονται στο ίδιο είδος και οι

ποσότητες θα αθροιστούν.

4.            Το είδος με Α/Α 102 στην ΟΜΑΔΑ Α’ –ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έχει αναφερθεί εκ παραδρομής και δεν χρειάζεται να προσφερθεί καθώς και η ποσότητα του είναι μηδενική.