22.12.2020 | Προμήθειες

Διευκρίνιση: Αλλαγή συστημικού αριθμού στη Διακήρυξη με αριθμ. ΚΥ/2020/1127


Δευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμόν ΚΥ/2020/1127 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας για τις Μονάδες / Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια, για διάστημα ενός (1) έτους.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο συστημικός αριθμός 104236 που αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. ΚΥ/2020/1127 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ δεν ισχύει, λόγω λανθασμένης καταχώρησης χειριστή από το ΕΣΗΔΗΣ.

Ο νέος συστημικός αριθμός της υπ’ αριθμόν ΚΥ/2020/1127 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ είναι Α/Α 104445.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ