24.05.2017 | Προμήθειες

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ σχετικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ασφαλιστική κάλυψη των μεταφορικών μέσων του ΚΕΘΕΑ


ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : KY/2017/508/12.05.2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ « ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»  (35.000,00€ συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου).

Σας διευκρινίζουμε ότι:

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’- Τεχνική Περιγραφή/ Προδιαγραφές 
• Οι προαιρετικές καλύψεις Πυρός και Ολικής -Μερικής κλοπής θα υπολογισθούν σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική αξία των οχημάτων όπως αυτή προσδιορίζεται στους Πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’.
• Η προαιρετική κάλυψη της θραύσης κρυστάλλων θα υπολογισθεί με ανώτατο όριο κάλυψης αποζημίωσης 1.000,00€ για τα επιβατικά- φορτηγά  και 3.000,00€ για τα Λεωφορεία.