17.01.2018 | Προμήθειες

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ σχετικά με τον Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια προϊόντων ειδών καθαριότητας για ένα (1) έτος


ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : ΚΥ/2017/1259 /19.12.2017 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια προϊόντων ειδών καθαριότητας για ένα (1) έτος αξίας (110.317,20€ με ΦΠΑ 24%)  διευκρινίζουμε ότι:

Αναφορικά με το είδος  «Σάκοι απορριμμάτων 80χ110 ανθεκτικοί με κορδόνι» με μονάδα μέτρησης το «κιλό», το οποίο αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’/ 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / Α.Α 36 της διακήρυξης,  εκ παραδρομής έχει γίνει λάθος στη διατύπωση .

Η σωστή διατύπωση είναι « Σάκοι απορριμμάτων 80χ 110 ανθεκτικοί» με μονάδα μέτρησης το «κιλό». Ως εκ τούτου προσφορές  κατατίθεται για σάκους  με διάσταση 80χ110, με μονάδα μέτρησης το κιλό (χωρίς κορδόνι), τηρουμένων των σχετικών προδιαγραφών.