13.09.2018 | Προμήθειες

Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων στο κτήριο του ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ επί της οδού Χαρβούρη 1 στην Αθήνα».

ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ:  Α.Π.: ΚΥ-2018/901 – 10.09.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων στο κτήριο του ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ επί της οδού Χαρβούρη 1 στην Αθήνα» προϋπολογισμού 9.677,45 € (χωρίς Φ.Π.Α.),    12.000,04 € (με Φ.Π.Α. 24%) (20.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%)

Σας διευκρινίζουμε ότι:

Η πιστοποίηση ISO 9001 είναι απαραίτητη μόνο για τους κατασκευαστές των προσφερόμενων ειδών και όχι για τον ίδιο τον συμμετέχοντα που θα τα εγκαταστήσει.