20.09.2019 | Προμήθειες

Διευκρινίσεις για την υπ’αριθμόν ΚΥ/2019/1040 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης


Διευκρινίσεις επί της υπ’αριθμόν ΚΥ/2019/1040 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την προμήθεια πετρελαίου Θέρμανσης  για τις Μονάδες/Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια, για διάστημα ενός (1) έτους

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο συστημικός αριθμός 77612 που αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. ΚΥ/2019/1040 Διακήρυξη δεν ισχύει λόγω λανθασμένης καταχώρησης σε πεδίο της ηλεκτρονική πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το οποίο δεν αφορά την συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία. Ο νέος συστημικός αριθμός της υπ’ αριθμ ΚΥ/2019/1040 Διακήρυξης είναι 77612,1.