06.05.2016 | Προμήθειες

Διευκρινίσεις επί του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια επαγγελματικών και οικιακών ηλεκτρικών συσκευών


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : KY/2016/451/19.04.2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ : 33.373,99 ΕΥΡΩ ΠΡΟ Φ.Π.Α (41.050,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του Αναδόχου)

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ του ανωτέρω Πρόχειρου Διαγωνισμού στην Β’ ΟΜΑΔΑ « ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ»
1. στο είδος 2.7 ( Πλυντήριο πιάτων )στο σημείο 2.7.7 και
2. στο είδος 2.10 (Στεγνωτήριο ρούχων) στο σημείο 2.10.6

εκ παραδρομής έχει παραμείνει το τεχνικό χαρακτηριστικό «Ελάχιστες στροφές στυψίματος 1000» το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και για τον λόγω αυτόν δεν θα ληφθεί υπόψη η απάντηση στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών από την Ορισμένη επιτροπή διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.