19.12.2018 | Προμήθειες

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ επί της υπ’αριθμ. ΚΥ/2018/1305 διακήρυξης για την προμήθεια χαρτικών & αναλωσίμων τροφοδοσίας


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ επί της υπ’αριθμ. ΚΥ/2018/1305 διακήρυξης για την προμήθεια προϊόντων ατομικής περιποίησης (χαρτικά) & αναλωσίμων τροφοδοσίας  για τις Μονάδες / Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια, για διάστημα ενός (1) έτους.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την υπ’ αριθμ. ΚΥ/2018/1305 Διακήρυξη, με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 66138 και συγκεκριμένα αναφορικά με τα είδη :

α. Χαρτί κουζίνας 750 γρ βάρους 23γρ/τμ (πιο παχύ)-(συσκευασία 6 ρολών)

β. Χαρτί Κουζίνας 1000 γρ 2 φύλλων και βάρους 23 γρ/τμ-(συσκευασία 6 ρολών)

ότι η μονάδα μέτρησης για όλες τις ομάδες είναι το ρολό, όπως και έχει δηλωθεί στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και όχι η συσκευασία 6 ρολών όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στην περιγραφή του είδους.