15.01.2019 | Προμήθειες

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ επί της υπ’αριθμ. K.Y/2019-23 διακήρυξης για την προμήθεια συσκευών ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών με εμβάπτιση ούρων


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ επί της υπ’αριθμ. K.Y/2019-23 διακήρυξης για την προμήθεια συσκευών ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών με εμβάπτιση ούρων (drug test σε μορφή κασέτας) μετά των ισόποσων τεμαχίων ουροσυλλεκτών, για την κάλυψη των αναγκών των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για δύο (2) έτη.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την υπ’ αριθμ. ΚΥ/2019-23 Διακήρυξη και συγκεκριμένα αναφορικά με το μίνιμουμ των ορίων ευαισθησίας ανά ανιχνευόμενη ουσία (cut-off ng/ml) ότι:

Εκ παραδρομής στον πίνακα της σελίδας 17, αναφέρεται ως μονάδα το ng/nl, αντί για ng/ml που είναι το ορθό, όπως και αναφέρεται στον σχετικό πίνακα συμμόρφωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της διακήρυξης.