09.02.2021 | Προμήθειες

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ επί της υπ’ αριθμ. ΚΥ/2021/83 Διακήρυξης με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 105051


Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο έγγραφο διευκρίνησης επί της υπ’ αριθμ. ΚΥ/2021/83 Διακήρυξης με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 105051 για την προμήθεια τυποποιημένων ειδών διατροφής για τις ανάγκες των θεραπευόμενων μελών στα Προγράμματα/Μονάδες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα έτος