27.05.2019 | Προμήθειες

Διευκρινήσεις επί της υπ’ αριθμ. ΚΥ/2019-624 διακήρυξης (προμήθεια προϊόντων καθαριότητας)


ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ επί της υπ’αριθμ. K.Y/2019-624 διακήρυξης για την Προμήθεια προϊόντων ειδών καθαριότητας  για τις Μονάδες / Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια, για διάστημα ενός (1) έτους.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την υπ’ αριθμ. ΚΥ/2019-624 διακήρυξη ότι, εκ παραδρομής στην περιγραφή του είδους στους  πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.3, αναφέρεται ως μέγεθος του κουβά σφουγγαρίσματος το 16Lt, αντί για 14Lt που είναι το ορθό, όπως αυτό αναφέρεται στη στήλη της μονάδας μέτρησης και μέσα στην τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.