14.12.2018 | Προμήθειες

Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμ. ΚΥ/2018/1318 Διακήρυξης για την προμήθεια χαρτιού


ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΚΥ/2018/1318 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (Α’ ΥΛΕΣ) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΙΝΔΟ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο συστημικός αριθμός 62586 που αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. ΚΥ/2018/1318 Διακήρυξη δεν ισχύει λόγω λανθασμένης καταχώρησης σε πεδίο της ηλεκτρονική πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το οποίο δεν αφορά την συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία. Μετά από υπόδειξη του τμήματος helpdesk του ΕΣΗΔΗΣ για την διόρθωση του, ο νέος συστημικός αριθμός της υπ’ αριθμ ΚΥ/2018/1318 Διακήρυξης είναι Α/Α 68508.