04.11.2022 | Προμήθειες

Διευκρινίσεις επί της υπ’ αρ. ΚΥ/2022/820 Διακήρυξης για την προμήθεια οχημάτων


Αθήνα, 4/11/2022
Α.Π.: ΚΥ/2022/830
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της υπ’ αρ. ΚΥ/2022/820 Διακήρυξης για την Προμήθεια πέντε (5) επιβατικών Ι.Χ. οχημάτων και ενός (1) Ημιφορτηγού Ι.Χ. 4Χ4 πρώτης κυκλοφορίας για την κάλυψη των αναγκών των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και Ηράκλειο Κρήτης

Ενημερώνουμε ότι ο συστημικός αριθμός 175899 που είχε λάβει η υπ’ αρ. ΚΥ/2022/820 Διακήρυξη δεν ισχύει, καθώς ακυρώθηκε μετά από υπόδειξη του ΕΣΗΔΗΣ λόγω εσφαλμένης καταχώρισης. Κατόπιν τούτου, η υπ’ αρ. ΚΥ/2022/820 Διακήρυξη για την Προμήθεια πέντε (5) επιβατικών Ι.Χ. οχημάτων και ενός (1) Ημιφορτηγού Ι.Χ. 4Χ4 πρώτης κυκλοφορίας για την κάλυψη των αναγκών των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και Ηράκλειο Κρήτης επαναδημοσιεύτηκε με συστημικό αριθμό 176618.