19.08.2022 | Προμήθειες

Διευκρινίσεις επί της υπ΄. αριθμόν ΚΥ/2022/646 διακήρυξης για την προμήθεια συσκευασμένων σάντουιτς


Θέμα: Διευκρινίσεις επί της υπ.’ αριθμόν ΚΥ/2022/646 Διακήρυξης για την «Προμήθεια συσκευασμένων σάντουιτς 52.000 τεμαχίων για τις ανάγκες του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ για διάστημα ενός (1) έτους»

 Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι ο συστημικός αριθμός 170611 που αναφέρεται στην υπ.’ αριθμ. ΚΥ/2022/646 Διακήρυξη δεν ισχύει λόγω λανθασμένης καθαρής αξίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Ο νέος συστημικός αριθμός της υπ’ αριθμ. ΚΥ/2022/646 Διακήρυξης είναι 170611,1.