19.02.2021 | Προμήθειες

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 1 επί της ΚΥ_2021_83 Διακήρυξης ειδών διατροφής (1)


Προς
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ επί της υπ’ αριθμ. ΚΥ/2021/83 Διακήρυξης με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 105051 για την προμήθεια τυποποιημένων ειδών διατροφής για τις ανάγκες των θεραπευόμενων μελών στα Προγράμματα/Μονάδες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα έτος.

Σε απάντηση της από 17.02.2020 επιστολής της εταιρείας «ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΣ LOGISTICS AE» για παροχή διευκρινήσεων, παρακαλούμε δείτε το συνημμένο έγγραφο διευκρινήσεων επί της ΚΥ_2021_83 Διακήρυξης ειδών διατροφής (1).