04.11.2014 | Προμήθειες

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων Η/Υ και λοιπών περιφερειακών


Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων Η/Υ και λοιπών περιφερειακών στα κτίρια όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια» προϋπολογισμού 31.000,00 €. 

Δείτε τη Διακήρυξη