26.04.2013 | Προμήθειες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «Προμήθεια εξοπλισμού Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη)»


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

 «Προμήθεια εξοπλισμού Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη)»

  

Υποέργο 2 της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΩΝ ΨΥΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣ/ΚΗ»

 Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Δείτε εδώ τη διακήρυξη