27.07.2012 | Προμήθειες

«Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού σε ευρώ για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Υγείας στους εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, για χρονικό διάστημα δύο ετών»


Ακολουθεί συνημμένο το αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης.