Διαδίκτυο: Πότε χρειάζεται να ανησυχήσεις;


Οι γονείς έχουν τον πρώτο λόγο στο να βοηθήσουν τα παιδιά να αξιοποιούν τις δυνατότητες του διαδικτύου, χωρίς να εκθέτουν τον εαυτό τους σε κινδύνους, όπως η υπερβολική ενασχόληση. Με ένα νέο έντυπο το Δίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ ενημερώνει τους γονείς για το πώς μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους, ώστε η σχέση του με το διαδίκτυο να είναι υγιής, για τις συνέπειες από την κατάχρηση του διαδικτύου, για τα σημάδια που δηλώνουν ότι ίσως το παιδί τους να χρειάζεται βοήθεια και για το πού μπορούν να απευθυνθούν για να τη βρουν.

Ένα αντίστοιχο έντυπο για εφήβους και νέους εξηγεί γιατί οι άνθρωποι μπορεί να «κολλήσουν» με το διαδίκτυο, καλεί τους νέους να σκεφτούν πάνω στη χρήση του μέσου που οι ίδιοι κάνουν και προτείνει διεξόδους σε όσους θέλουν  βοήθεια για τον εαυτό τους ή για κάποιον που γνωρίζουν.

Τα έντυπα έχουν φτιαχτεί από τη Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης για την Προβληματική Χρήση του Διαδικτύου , η οποία υποστηρίζει νέους 13 έως 21 ετών που δυσκολεύονται να ελέγξουν τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων (Η/Υ, διαδίκτυο, play station, ipads, tablets, smart phones). Η μονάδα βοηθάει του νέους να ανακτήσουν την ισορροπία ανάμεσα στην ψηφιακή και την πραγματική ζωή και να αντιμετωπίσουν τις προσωπικές και διαπροσωπικές τους δυσκολίες. Συγχρόνως υποστηρίζει τις οικογένειές τους. Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν, με σεβασμό στο απόρρητο.

Για περισσότερες πληροφορίες: 210-9212304, 210-9212961 info@prevention.gr, www.prevention.gr