Διαδικτυακές ημερίδες για το ασφαλές σχολείο


Σειρά διαδικτυακών ημερίδων για το ασφαλές σχολείο πραγματοποιεί το Δίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ.  Oι ημερίδες παρουσιάζουν το θεωρητικό υπόβαθρο και τη δομή του εγκεκριμένου από το Υπουργείο Παιδείας εγχειριδίου πρόληψης «Οδηγός για ασφαλή σχολεία», καθώς και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του σε σχολικές κοινότητές.

Οι ημερίδες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής για όλους τους Συντονιστές Σχολικού Έργου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στελέχη των ΠΕΚΕΣ του νομού Αττικής και θα ολοκληρωθούν τον Ιανουάριο.

«Ο Οδηγός για ασφαλή σχολεία», που αποτελείται από 5 τεύχη, δημιουργήθηκε από το Δίκτυο Πρόληψης του ΚΕΘΕΑ για να συμβάλει στην προώθηση των αρχών πρόληψης στη σχολική κοινότητα μέσω της δημιουργίας ασφαλών δικτύων και της καλλιέργειας της συνεργασίας μεταξύ τους. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει τόσο θεωρητική εισαγωγή όσο και κύκλους βιωματικών εργαστηρίων για όλα τα μέρη της εκπαιδευτικής κοινότητας και εφαρμόζεται από εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες του χώρου της πρόληψης, κατόπιν σχετικής εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες: Δίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ, τ. 210 9212961 και info@prevention.gr