Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων για τον αυτοδιοίκητο χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ


Το ΚΕΘΕΑ αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό που έχει μακρά ιστορία και προσφορά στην Ελληνική κοινωνία. Η λειτουργία του ξεκίνησε από την πρώτη θεραπευτική κοινότητα της ΙΘΑΚΗΣ στη Σίνδο Θεσσαλονίκης το 1983. Η δραστηριότητα του φορέα συνεχίστηκε και αναπτύχθηκε για περισσότερες από 3 δεκαετίες, υποστηρίζοντας χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και τις οικογένειές τους, συμβάλλοντας σε ζητήματα ένταξης αποκλεισμένων κοινωνικά ομάδων: πρώην χρηστών, φυλακισμένων και αποφυλακισμένων, μεταναστών και προσφύγων, εξαρτημένων από τον τζόγο, το αλκοόλ, το διαδίκτυο.

Οι εργαζόμενοι/ες, η διοίκηση και το Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ προέβαλαν ένα διαφορετικό παράδειγμα, απεξάρτησης, κοινοτικής διεργασίας, επανένταξης, δημοκρατίας, ενεργοποίησης, εκπαίδευσης και έρευνας. Στη βάση της κοινότητας ανέπτυξαν την απεξάρτηση και όχι τη μείωση βλάβης, την ψυχοκοινωνική θεραπευτική πρόταση μακριά από τα υποκατάστατα. Πρόκειται για την κοινωνική και όχι μόνο οπτική απέναντι στη χρήση φαρμάκων.

Το ΚΕΘΕΑ λειτούργησε με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον, αγκάλιασε τους εξαρτημένους συνανθρώπους μας, συνεργάστηκε με τοπικούς, περιφερειακούς, κεντρικούς και διεθνείς φορείς, αποτέλεσε επιστημονικό παράδειγμα με παρέμβαση σε πολιτικές υγείας και επανένταξης. Παράλληλα “λογοδότησε” με δική του πρωτοβουλία στην Ελληνική κοινωνία τόσο για το περιεχόμενο της θεραπευτικής του πρότασης όσο και για τα οικονομικά δεδομένα που αφορούν τον οργανισμό, υποβάλλοντας ετήσιους απολογισμούς πεπραγμένων.
Τα παραπάνω τα πέτυχε μέσα από συμμετοχικές και δημοκρατικές εσωτερικές διαδικασίες στις οποίες περιλαμβάνονται και η εκλογή διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο που υποστήριζε τις δράσεις του οργανισμού δεν λάμβανε μισθό και ήταν αυτόνομο από κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Οι πρόσφατες εξελίξεις που θίγουν το αυτοδιοίκητο του φορέα με πρωτοφανή τρόπο με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Υπουργείου Υγείας, δεν παρεμβαίνουν μόνο στα διοικητικά του οργανισμού με τον ορισμό έμμισθου Δ.Σ. από την εκάστοτε κυβέρνηση. Προσβάλλει βάναυσα τη θεραπευτική πρόταση του ΚΕΘΕΑ, θίγουν τη συμμετοχική διαδικασία όχι μόνο ως σημαντικό μέρος της πορείας απεξάρτησης για πολλούς συνανθρώπους μας, αλλά και ως μοντέλο δημοκρατικής λειτουργίας ενός οργανισμού καταστρατηγώντας την αυτονομία και την ανεξαρτησία του από κομματικές σκοπιμότητες. Θεωρούμε πως ο χαρακτήρας του ΚΕΘΕΑ οφείλει να παραμείνει προσηλωμένος στη λογική της δημόσιας και δωρεάν φροντίδας των εξαρτημένων και των οικογενειών τους, ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικής τάξης και εισοδήματος.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων (ΣΕΚ) συμμετέχοντας στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων του λαού και του τόπου, την προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και διεθνώς, όπως αυτό ορίζεται από το καταστατικό του, δηλώνει απερίφραστα την αμέριστη συμπαράσταση στο ΚΕΘΕΑ στον αγώνα του για τη διατήρηση του αυτοδιοίκητου και τάσσεται στο πλευρό των εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ και των μελών του οργανισμού στον αγώνα τους για μια κοινωνία συμπερίληψης χωρίς αποκλεισμούς και προκαταλήψεις..

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΚ

Πηγή: https://www.sek-sociology.gr/