Δεύτερος κύκλος εκπαίδευσης των στελεχών των ΤοΜΥ από το ΚΕΘΕΑ


Άρχισε ο δεύτερος κύκλος εκπαίδευσης του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού των νεοσύστατων ΤοΜΥ (Τοπικές Μονάδες Υγείας) από το ΚΕΘΕΑ. Ο πρώτος κύκλος, που αξιολογήθηκε πολύ θετικά από τους συμμετέχοντες, πραγματοποιήθηκε την περίοδο Απρίλιος-Ιούνιος 2018 σε διαφορετικές περιφέρειες της  χώρας με τη συμμετοχή 223 στελεχών των νέων Μονάδων.

Η εκπαίδευση που προσφέρει το ΚΕΘΕΑ καλύπτει δύο κύριες θεματικές ενότητες:

Η πρώτη αφορά τη δικτύωση των δομών και ιδιαίτερα τη γνωριμία με δομές συμβουλευτικής και θεραπείας απεξάρτησης ανά περιφέρεια. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το προφίλ των εξαρτημένων, η διαδικασία της απεξάρτησης και οι συνθήκες δικτύωσης που μπορούν να δημιουργηθούν ανάμεσα στις δομές, ώστε να δοθεί η καλύτερη δυνατή φροντίδα στα εξαρτημένα άτομα και στις οικογένειές τους.

Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά τη διεργασία ομάδας και αποσκοπεί στην αποτελεσματική λειτουργία των διεπιστημονικών ομάδων που στελεχώνουν τα ΤοΜΥ, προς όφελος των εξυπηρετούμενων πολιτών στο πλαίσιο του στόχου για ολιστική τους φροντίδα.

Ο δεύτερος κύκλος, σύμφωνα με όσα προβλέπει το νέο πρωτόκολλο συνεργασίας του ΚΕΘΕΑ με το Υπουργείο Υγείας,  άρχισε τον Οκτώβριο του 2018 και θα ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2019 στις παρακάτω πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη,  Αγρίνιο ή Μεσολόγγι, Βέροια, Κοζάνη, Ιωάννινα, Πάτρα, Λαμία, Χαλκίδα ή Θήβα, Λάρισα, Ηράκλειο Κρήτης, Άγιος Νικόλαος Κρήτης και Χάνια.