Δεύτερη Μονάδα του ΚΕΘΕΑ στη Λαμία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020


Μετά την έναρξη λειτουργίας του Πολυδύναμου Κέντρου, το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, αποβλέποντας στην ενίσχυση του δικτύου αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στην ευρύτερη περιοχή, ξεκινά τη λειτουργία Κινητής Μονάδας στη Λαμία.

Η Κινητή Μονάδα έχει βασικό στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε άτομα που κάνουν χρήση-κατάχρηση νόμιμων και παράνομων ουσιών και τις οικογένειές τους και διαμένουν στην επαρχία του Νομού Φθιώτιδας και στους όμορους Νομούς της Στερεάς Ελλάδας, με αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες απεξάρτησης.

Η Μονάδα προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής και κινητοποίησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, βραχείας παρέμβασης. Παραπέμπει επίσης σε εξειδικευμένες Υπηρεσίες, όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Δραστηριοποιείται μέσα από παρεμβάσεις ενημέρωσης εκτός αστικού ιστού, δράσεις πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, παρεμβάσεις συμβουλευτικής και κινητοποίησης εξαρτημένων,  συνεργασίες με Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, συνεργασίες με Φορείς και Οργανισμούς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Δικαστικές Αρχές, Καταστήματα Κράτησης, για τη συνολικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου των εξαρτήσεων.

Η λειτουργία της Κινητής Μονάδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του ΚΕΘΕΑ στη Λαμία εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και χωρίς λίστες αναμονής.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Βασιλικών 20, Τ.Κ.: 35133, Λαμία

Τηλ.: 22310 67885 & 22310 45456

E-mail: kmlamia@kethea-exodos.gr