Αρχίζει η υλοποίηση του Reintegration Through Sport Plus (R.T.S +)


Πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Αθήνα από το ΚΕΘΕΑ η εναρκτήρια διακρατική συνάντηση του σχεδίου Reintegration Through Sport Plus (R.T.S +). Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και συντονίζεται από το ΚΕΘΕΑ για να αναδείξει  τον πολυδιάστατο ρόλο του αθλητισμού στην πρόληψη και τη θεραπεία των εξαρτήσεων, καθώς και στην κοινωνική επανένταξη.

Ειδικότερα, στόχος του προγράμματος είναι να σχεδιάσει καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα βασίζονται στην αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης από τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής  ενισχύοντας τη θεραπεία και την επανένταξη. Παράλληλα, τα πρόγραμμα στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει θεραπευτικούς οργανισμούς απεξάρτησης και χαράσσοντες την πολιτική στην υιοθέτηση αθλητικών παρεμβάσεων σχετικά με την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων μέσω εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών πρωτοβουλιών.

Στο πρόγραμμα μετέχουν: