Ξεκίνησε η νέα έρευνα αποτελεσματικότητας του ΚΕΘΕΑ


Ξεκίνησε στις 15 Φεβρουαρίου η πρώτη φάση της νέας έρευνας αποτελεσματικότητας του ΚΕΘΕΑ. Η έρευνα εντάσσεται σε ένα πολύπτυχο ερευνητικό πρόγραμμα αποτίμησης της αποτελεσματικότητας, υπό την επιστημονική εποπτεία του καθηγητή Κevin Knight, διευθυντή του Institute of Behavior Research στοTexas Christian University και της Danica Knight, Senior Research Scientist στο ίδιο ινστιτούτο.

Προϊόν μακροχρόνιας συνεργασίας της ερευνητικής ομάδας του ΚΕΘΕΑ με τον καθηγητή Κevin Knight – γνωστό και από τη συμμετοχή του στη μεγάλη αμερικανική έρευνα αποτελεσματικότητας DATOS – το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα αναμένεται να δώσει πολύτιμες πληροφορίες για τον βαθμό ανταπόκρισης των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ στις ανάγκες των εξαρτημένων και να φωτίσει τους παράγοντες που παίζουν ρόλο τόσο στην επιτυχή έκβαση της θεραπείας όσο και στην πρόωρη διακοπή της.

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος θα αξιοποιηθούν ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι, ενώ προβλέπεται η συμμετοχή ανθρώπων που έχουν συμμετάσχει στα θεραπευτικά προγράμματα, μελών του στενού τους περιβάλλοντος (σημαντικοί άλλοι), θεραπευτικού προσωπικού του ΚΕΘΕΑ και εκπροσώπων της ευρύτερης κοινότητας.

Κατά την τρέχουσα, πρώτη φάση της έρευνας πεδίου στόχος είναι να προσεγγιστούν συνολικά 600  άτομα, επιλεγμένα ως στρωματοποιημένο αντιπροσωπευτικό τυχαίο δείγμα, από το σύνολο όσων απευθύνθηκαν στα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ από το 2016 και μετά, ανεξάρτητα από τον χρόνο παραμονής τους στη θεραπεία.

Μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων θα διερευνηθεί το πώς αξιολογούν τη θεραπευτική τους εμπειρία, καθώς και η επίδραση που είχε η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα στη μετέπειτα ζωή τους. Η έρευνα αναμένεται να προσφέρει σημαντικά στοιχεία για το τι λειτουργεί και τι χρειάζεται να βελτιωθεί στη θεραπευτική διαδικασία, από τη σκοπιά των ίδιων των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτήν.

Η αναζήτηση των ατόμων που αποτελούν το δείγμα της έρευνας γίνεται βάσει προγενέστερης έγγραφης συγκατάθεσής τους ότι αποδέχονται να ερωτηθούν στο πλαίσιο μελλοντικής έρευνας. Η διαδικασία των συνεντεύξεων είναι απολύτως εμπιστευτική και προστατεύεται πλήρως το απόρρητο των πληροφοριών που δίνονται. Η διαδικασία συλλογής στοιχείων μέσω των συνεντεύξεων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Μάϊου 2021.

Προγράμματα και υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ έχουν, μέχρι σήμερα, αξιολογηθεί από τις Νομικές Σχολές Αθηνών και Θεσσαλονίκης, τις Ιατρικές Σχολές Αθηνών και Ιωαννίνων, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, καθώς και φορείς του εξωτερικού, όπως το Research Triangle Institute,  το Τμήμα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο και το Centre for Therapeutic Community Research του National Development and Research Institute των ΗΠΑ, το Tavistock Ιnstitute of Human Relations της Αγγλίας κ.ά.

Για περισσότερες πληροφορίες: Τομέα Έρευνας ΚΕΘΕΑ, 210-9241993-6, admin@kethea.gr