Αποτελέσματα εκστρατείας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τις ηπατίτιδες και το HIV


Ολοκληρώθηκε η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ηπατίτιδα Β και C και το HIV/AIDS που υλοποίησε το ΚΕΘΕΑ το διάστημα Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2011 με στόχο την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αναφορικά με την πρόληψη των τριών ασθενειών. Οι παρεμβάσεις, που έγιναν από το ΚΕΘΕΑ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Η-Cube, περιλάμβαναν πολλαπλές δράσεις: 

Πρόσκληση συμμετοχής σε νέους ηλικίας 15-24 ετών αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο στην εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με μήνυμα «Εσύ τι ξέρεις για την ηπατίτιδα Β και C και το HIV/AIDS;». Το ΚΕΘΕΑ προσκάλεσε όλους τους νέους 15 24 ετών αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτούν το διαδικτυακό τόπο του προγράμματος H-Cube και να συμπληρώσουν ένα  ανώνυμο και σύντομο τεστ στάθμισης γνώσεων για τις ηπατίτιδες Β και C και το HIV/AIDS. Η πρόσκληση αναρτήθηκε σε ενημερωτικούς δικτυακούς τόπους. 

Ενημερωτικά περίπτερα σε παράλληλες εκδηλώσεις του ΚΕΘΕΑ. Στελέχη του ΚΕΘΕΑ και εθελοντές διένειμαν ενημερωτικό υλικό σε όσους επισκέφτηκαν τα σχετικά ενημερωτικά περίπτερα που λειτουργούσαν παράλληλα με προγραμματισμένες εκδηλώσεις του ΚΕΘΕΑ.

Ημέρες Ενημέρωσης για την ηπατίτιδα Β και C και το HIV/AIDS. To ΚΕΘΕΑ διοργάνωσε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη τις ηπατίτιδας Β και C και του HIV/AIDS. Στις ημέρες ενημέρωσης το κοινό είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί και να συζητήσει για τα παραπάνω θέματα, να συμπληρώσει το τεστ στάθμισης γνώσεων για τις ηπατίτιδες Β και C και το HIV/AIDS, ενώ διενεργήθηκαν και σεμινάρια για τη διάδοση και την πρόληψη των τριών ασθενειών.

Παράλληλα υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις :

  • Ενημερωτικά σποτ σε βάσεις κοινωνικής δικτύωσης
  • Διανομή έντυπου υλικού σε πληθυσμούς φοιτητών, επαγγελματιών υγείας, γονέων και νέων ηλικίας 15- 24 ετών
  • Συνεντεύξεις στελεχών του ΚΕΘΕΑ σε τηλεοπτικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με τους στόχους και τις δράσεις της εκστρατείας.

Την προσπάθεια του ΚΕΘΕΑ στήριξαν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και παράγοντες της τοπικής κοινωνίας. Το ερωτηματολόγιο στάθμισης γνώσεων συμπλήρωσαν 147 άτομα.

Τα αποτελέσματα της Εκστρατείας

Η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2011. Από τις παρεμβάσεις που έγιναν, και κυρίως από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, τα συμπεράσματα που μπορεί κανείς να αντλήσει για τη χώρα μας αφορούν αφενός τις συνήθεις πρακτικές αντιλήψεις και στάσεις του πληθυσμού σε ό,τι αφορά την πρόληψη των ασθενειών, καθώς και τις τάσεις και προοπτικές  για παρεμβάσεις τέτοιου είδους.

Συνήθεις πρακτικές, αντιλήψεις  και στάσεις: 

Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται στη χώρα μας από ΜΚΟ ή άλλους φορείς αφορούν κυρίως την πρόληψη του HIV/AIDS. Παρεμβάσεις για την πρόληψη της ηπατίτιδας Β και C είναι ελάχιστες ή δεν γίνονται καθόλου γνωστές στο ευρύ κοινό.

Έγινε φανερό ότι δεν είναι ευρέως γνωστός ο τρόπος και οι κίνδυνοι μετάδοσης της ηπατίτιδας Β και C στον άνθρωπο, σε αντίθεση με τον τρόπο μετάδοσης του HIV/AIDS.

Σε επίπεδο θεραπείας και προφύλαξης από τις τρεις ασθένειες καταγράφονται υψηλά ποσοστά ερωτηθέντων που γνωρίζουν την ύπαρξη εμβολίου και θεραπείας για την ηπατίτιδα Β, ενώ σημαντικός αριθμός ερωτηθέντων δεν γνωρίζει καθόλου αν υπάρχει θεραπεία ή εμβόλιο για την ηπατίτιδα C και το HIV/AIDS.

Τάσεις και Προοπτικές:

Διαφαίνεται έντονα η ανάγκη για περισσότερες παρεμβάσεις ενημέρωσης και πρόληψης κυρίως για τις ηπατίτιδες Β και C σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των παρεμβάσεων είναι το σημείο-κλειδί για την εγκυρότερη ενημέρωση του γενικού πληθυσμού.

Πρόκληση παραμένει η ανάγκη για σύνθεση διαφορετικών πηγών πληροφόρησης και ενημέρωσης σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

Η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών σε παρόμοιες δράσεις αποτελεί σημείο ιδιαίτερης σημασίας.

Το πρόγραμμα H-CUBE

Το «H-CUBE» είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ειδικότερα από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τους Καταναλωτές, στο πλαίσιο του Προγράμματος Υγεία 2008 (Executive Agency for Health and Consumers, Health Programme 2008) και αφορά τρία σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα: την ηπατίτιδα Β, την ηπατίτιδα C και το HIV/AIDS. Οι εργασίες του προγράμματος είχαν συνολική διάρκεια 30 μήνες, και αφορούσαν την περίοδο Μάιος 2009 – Οκτώβριος 2011.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 11 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Λιθουανία, η  Μάλτα, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβενία και η Ιταλία. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από το ΚΕΘΕΑ. Συνοπτικά, το πρόγραμμα αποσκοπούσε :

  • Στη συγκριτική ανάλυση του τοπικού πλαισίου της κάθε χώρα σε σχέση με την ενδημικότητα της ηπατίτιδας Β και C και του HIV/AIDS.
  • Στην αναζήτηση και καταγραφή καλών πρακτικών πρόληψης της ηπατίτιδας Β και C, καθώς και του HIV/AIDS.
  • Στη διάδοση των καλών πρακτικών στα νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Στη δημιουργία και ανάπτυξη δικτυακού τόπου (www.hcube-project.eu)  ενημέρωσης και προβολής δράσεων που αφορούν την πρόληψη των τριών ασθενειών. 
  • Στη διοργάνωση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για επαγγελματίες υγείας, συμβούλους, εκπαιδευτικούς και γονείς. 
  • Στη διοργάνωση ευρωπαϊκής εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη της Ηπατίτιδας Β και C και του HIV/AIDS, η οποία απευθυνόταν σε νέους ηλικίας 15-24 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα H-Cube μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Τομέα Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ, κ. Μαριάννα Γιδαράκου στο 210-9241993-6.