Παρουσίαση διεθνούς έρευνας για τις θεραπευτικές κοινότητες από το ΚΕΘΕΑ στον OHE


Η απεξάρτηση προϋποθέτει χρόνο, συνέχεια στη φροντίδα και εντατική, πολύπλευρη υποστήριξη. H θεραπευτική κοινότητα εξασφαλίζει αυτές τις προϋποθέσεις και έχει τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα μετά από 7 έως 11 μήνες συμμετοχής.

Αυτό είναι τα πρώτα συμπεράσματα διεθνούς πιλοτικής έρευνας που διεξήχθη στις θεραπευτικές κοινότητες του ΚΕΘΕΑ στην Ελλάδα και του Projecto Hombre στην Ισπανία, με τη συνεργασία του UNODC (Γραφείο του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα). H έρευνα παρουσιάστηκε αυτή την εβδομάδα στον ΟΗΕ σε ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο της 62ης συνεδρίασης της Επιτροπής για τα Ναρκωτικά (CND) στη Βιέννη.

Τα επόμενα χρόνια, στόχος είναι στην έρευνα αυτή να συμπεριληφθούν θεραπευτικές κοινότητες και από άλλες περιοχές του κόσμου. Απώτερος σκοπός είναι κυβερνήσεις και αρμόδιοι φορείς να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης, ώστε να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν κατάλληλες και αποτελεσματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Η έρευνα θα παρουσιαστεί στην Ελλάδα από το ΚΕΘΕΑ το επόμενο διάστημα.