Ο απολογισμός έργου του ΚΕΘΕΑ για το 2021


Οι επιδημιολογικές εξελίξεις και η παρατεταμένη περίοδος εφαρμογής έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας άφησαν ευκρινές αποτύπωμα στο έργο που προσέφερε το ΚΕΘΕΑ και το 2021. Για μεγάλο διάστημα της χρονιάς επιβλήθηκαν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των μονάδων πρώτης γραμμής, περιορίστηκε η εξωστρέφεια της θεραπευτικής διαδικασίας και αξιοποιήθηκαν, όπου κρίθηκε πρόσφορο, διαδικτυακές πλατφόρμες τόσο για τη συμβουλευτική και θεραπεία όσο και για την εκπαίδευση. Ευνόητες ήταν και οι δυσκολίες κατά τη φάση της κοινωνικής επανένταξης με δεδομένες την κατάσταση στην αγορά εργασίας και τη γενικότερη αβεβαιότητα.

Στη διάρκεια της χρονιάς και παρά τις δυσκολίες, το ΚΕΘΕΑ προσέφερε 13.460 θέσεις υποστήριξης και θεραπείας για όλες τις μορφές εξάρτησης με τις οποίες ασχολείται: ναρκωτικά, αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια, διαδίκτυο/gaming. Συγχρόνως, διεύρυνε σε όλη την επικράτεια την πρόσβαση σε βοήθεια για τις εξαρτήσεις, έχοντας θέσει, μέχρι το τέλος του 2021, σε λειτουργία 30 νέες μονάδες στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στις δράσεις πρόληψης του ΚΕΘΕΑ, αναγκαστικά περιορισμένες λόγω της πανδημίας, συμμετείχαν 6.688 άτομα, μαθητές και μαθήτριες, γονείς, εκπαιδευτικοί και άλλες επαγγελματικές ομάδες. Το βίωμα της πανδημίας και της καραντίνας ανέδειξε νέα ζητήματα και ανάγκες στον χώρο της εκπαίδευσης, που άρχισαν να γίνονται αισθητές με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-22, οπότε και το  ΚΕΘΕΑ έγινε αποδέκτης πολλών αιτημάτων παρέμβασης που αφορούν τη διατήρηση κλίματος ασφάλειας στο σχολικό περιβάλλον, τη στήριξη των μαθητών και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών στον ρόλο τους υπό τις νέες συνθήκες.

Στον τομέα εκπαίδευση επαγγελματιών ο σχεδιασμός του ΚΕΘΕΑ αναπροσαρμόστηκε προσφέροντας δυνατότητες ψηφιακής εκπαίδευσης σε θέματα εξαρτήσεων τόσο σε στελέχη του χώρου όσο και στο ευρύτερο κοινό, ενώ συνεχίστηκαν οι συνεργασίες του με πανεπιστημιακά και εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Στο πεδίο της έρευνας  το 2021 ολοκληρώθηκε η έρευνα πεδίου και η συλλογή δεδομένων του πρώτου σκέλους της νέας μελέτης αποτελεσματικότητας του ΚΕΘΕΑ. Ξεκίνησε επίσης μια σημαντική προσπάθεια αναδιαμόρφωσης των δεικτών καταγραφής όλου του φάσματος κλινικών υπηρεσιών που προσφέρει.

Η κινητήρια δύναμη πίσω από το έργο του ΚΕΘΕΑ το 2021 ήταν 411 εργαζόμενοι/ες αορίστου χρόνου, 189 ορισμένου, 144 εθελοντές/τριες και 14 Σύλλογοι Οικογένειας και Φίλων των προγραμμάτων απεξάρτησης.

Η κρατική επιχορήγηση προς το ΚΕΘΕΑ ανήλθε στο ποσό των 18.784.000€, ενώ τα συνολικά έσοδά του, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από τις παραγωγικές του μονάδες, των κονδυλίων ΕΣΠΑ και των δωρεών, ανήλθαν σε 22.310.286€. Οι συνολικές δαπάνες για μισθοδοσία και λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 16.403.278€. Για αγορές παγίων αναλώθηκαν 670.757€, ενώ για αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών δαπανήθηκαν 316.540€.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ 2021