Απάντηση ΚΕΘΕΑ στην Εφημερίδα των Συντακτών


Σε συνέχεια του από 3/1/2022 δημοσιεύματός σας με τίτλο «Προσλήψεις… κατά βούληση στο ΚΕΘΕΑ», θα θέλαμε να γνωρίζετε τα ακόλουθα:

Η διαδικασία που ακολουθούνταν πάντα στην επιλογή του προσωπικού του ΚΕΘΕΑ, από τους ίδιους τους εργαζόμενους του Οργανισμού, ακολουθήθηκε και με το νέο ΔΣ, χωρίς παρεμβάσεις από την πλευρά της Διοίκησης του ΚΕΘΕΑ. Οι ισχυρισμοί περί του αντιθέτου είναι πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη του Οργανισμού.

Το θεραπευτικό προσωπικό του ΚΕΘΕΑ στελεχώνει μονάδες πρώτης γραμμής στις τοπικές κοινωνίες, τα σωφρονιστικά καταστήματα και τον δρόμο, υποστηρίζοντας μια από τις πιο στιγματισμένες και πιο επιβαρυμένες σωματικά και ψυχολογικά κοινωνικές ομάδες. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι για τη δουλειά αυτή δεν αρκούν μόνο τα τυπικά προσόντα. Απαιτείται ισχυρή επιθυμία και κίνητρο να προσφέρεις, αναπτυγμένες διαπροσωπικές δεξιότητες, ενσυναίσθηση, κατανόηση, μη επικριτική στάση, αυτογνωσία, επαφή με τις προσωπικές σου αδυναμίες, θέληση να εκπαιδεύεσαι και να εξελίσσεσαι διαρκώς.

Η διαδικασία προσλήψεων που ακολουθεί το ΚΕΘΕΑ για το θεραπευτικό του προσωπικό στοχεύει στο να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή επιλογή εργαζομένων για αυτόν τον απαιτητικό επαγγελματικό ρόλο. Για αυτό και η διαδικασία αρχίζει με την μοριοδότηση των τυπικών προσόντων των υποψηφίων – όπως την κάνει και το ΑΣΕΠ (βαθμός πτυχίου, μήνες προϋπηρεσίας, αναγνωρισμένο δίπλωμα ξένων γλωσσών)- αλλά δεν μπορεί να τελειώνει εκεί.

Τα επόμενα στάδια περιλαμβάνουν α) τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με τα παραπάνω από επιτροπές πολύ έμπειρων στελεχών του ΚΕΘΕA σε θέσεις ευθύνης, όπως οι υπεύθυνοι των κατά τόπους θεραπευτικών προγραμμάτων και β) την ένταξη των υποψηφίων σε βιωματική εκπαίδευση στα θεραπευτικά προγράμματα, όπου για διάστημα 4 τουλάχιστον εβδομάδων θα έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν από πρώτο χέρι τη θεραπευτική διαδικασία και το μοντέλο που ακολουθεί το ΚΕΘΕΑ, αλλά και να έχουν αξιολόγηση 360ο μοιρών τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από τους συμμετέχοντες στο θεραπευτικό πρόγραμμα.

Το ΚΕΘΕΑ ανέκαθεν ακολουθούσε αυτόν τον τρόπο επιλογής του θεραπευτικού του προσωπικού. Η διαδικασία αυτή, σε συνδυασμό με την έμφαση στην εκπαίδευση των εργαζομένων του, αποτέλεσε διαχρονικά και ένα από τα κλειδιά της αποτελεσματικότητάς του. Η ιδιαιτερότητα της δουλειάς του συμβούλου-θεραπευτή στον τομέα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων αναγνωρίζεται και από τον νομοθέτη, ο οποίος ορθά έχει προβλέψει την εξαίρεση των θεραπευτικών οργανισμών από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.

 

Τμήμα Ενημέρωσης ΚΕΘΕΑ