18.10.2011 | Προμήθειες

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το έργο «Ανάπτυξη & Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού»


Με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών συμβουλευτικής, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης, την αύξηση της προσβασιμότητας τους αλλά και την ανάπτυξη της γενικότερης εξωστρέφειας του οργανισμού, το ΚΕΘΕΑ επιθυμεί να αναβαθμίσει το λειτουργικό του μοντέλο και να αναπτύξει / προσφέρει ένα σύνολο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (e-services) προς ειδικές ομάδες πληθυσμού, σε πλήρη εναρμόνιση με τις σύγχρονες ανάγκες της υπό ανάπτυξη ψηφιακής κοινωνίας.

Η διακήρυξη για το έργο αυτό έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. (www.ktpae.gr)

Εδώ υπάρχει διαθέσιμη η Μελέτη Αποτύπωσης και Αξιολόγησης της Υφιστάμενης Κατάστασης ΚΕΘΕΑ (2008) η οποία παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση του οργανισμού σε όρους οργάνωσης, μοντέλου λειτουργίας, επιχειρησιακών διαδικασιών, θέσεων εργασίας / αρμοδιοτήτων, τεχνολογικών και μη υποδομών καθώς και εντύπων που χρησιμοποιούνται.